Skrwa Północna

Prawobrzeżny dopływ Wisły o długości 114 km. Źródło w pobliżu wioski Płociczno. Przepływa przez Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie i Równinę Urszulewską. Dla  kajakarzy rzeka dostępna jest od Jeziora Skrwilno. Spływ kajakowy Skrwą zajmuje ok. 4-5 dni. Na weekend polecamy najatrakcyjniejszy i najbardziej wymagający odcinek, wiodący przez Brudzeński Park Krajobrazowy- od Brudzenia Dużego do ujścia.
Skrwa kończy bieg w Murzynowie wpadając do Zalewu Włocławskiego (645 km Wisły), tworząc jego największą boczną zatokę. Powierzchnia dorzecza – 1704 km2.
Skrwa to jeden z najpiękniejszych szlaków kajakowych w Polsce. Tajemnicza i bardzo kameralna – bez  tłoku na wodzie wprowadza nas w niesłychany klimat urokliwych krajobrazów, świergoczącego ptactwa, dzikiej zwierzyny i niezmąconego spokoju. Szlak jest urozmaicony sporo przenosek, progów, jazów. Należy  pamiętać iż nie znajdziemy tu zabytków czy rozwiniętej bazy turystycznej.


kilometraż szlaku Skrwy:

103,5 – Jezioro Skrwilno.
103,0 – Wypływ z jeziora (południowo-wschodni kraniec)
102,0 – Skrwilno (most)
99,0 – Ruda (most i zniszczony jaz)
93,0 – Zambrzyca (most)
92,5 – Ujście rzeczki Urszulewki (prawy brzeg) strony.
92,0 – Jaz, mostek, ujście rzeczki Chraponianki (lewy brzeg)
81,0 – Łukomie (dwa mosty, młyn – przenoska lewym brzegiem). We wsi drewniany kościół i drewniany dwór z XIX w.
79,0 – Borowo
77,0 – Most i młyn (przenoska prawą stroną).
74,0 – Babiec (most).
69,5 – Rachocin (most).
67,0 – Studzieniec (zastawka po dawnym młynie – przenoska prawym brzegiem)
66,0 – Most na drodze Sierpc – Lipno. Ujście Sierpienicy, za ujściem młyn – przenoska prawym brzegiem. Park etnograficzny wsi mazowieckiej. Most kolejowy.
64,0 – Mieszczk (mosty kolejowy i drogowy, ruiny drewnianego młyna).
62,0 - Kwaśno (młyn – przenoska lewym brzegiem, obok tartaku miejsce na biwak)
53,0 – Choczeń (grobla i młyn – przenoska kajaka pod kładką przez groblę na wysepkę, wodować na prawej odnodze)
50,5 – Malanowo Stare (młyn – przenoska lewym brzegiem, kamienisty stopień, most)
46,0 – Tłuchówko (młyn – przenoska, most)
42,0 – Obręb (most).
38,0 – Cieślin (most)
31,0 – Zdziembórz (most)
27,0 – Bądkowo – Rochny (ruiny drewnianego młyna, most).
24,5 – Brudzeń Duży (ruiny młyna, most).
21,0 – Parzeń (most,).
16,0 – Sikórz (zniszczone jazy młyńskie).
7,0 – Lasotki (młyn)
2,0 – Cierszewo (most, rozlewisko)
0,0 - Murzynowo (most u ujścia Skrwy do Wisły w jej 645 km.)

Korsarz - Wszelkie prawa zastrzeżone © 2017

pl en ua