Rzeki

Drwęca

Drwęca

to piękna, nizinna rzeka o wciąż nieuregulowanym naturalnym biegu i mało zmienionymi brzegami, często podmokłymi wokół niej. Jej długość jest trudna do ustalenia, różne źródła podają inne liczby: od 208 do 253 km. Możliwe że te różnice powstały z powodu jej regulacji jej koryta w górnym biegu w czasach administracji niemieckiej.

Czytaj więcej


Wel

Wel

Lewobrzeżny dopływ Drwęcy. Jego długość to 118 km. W źródłowym odcinku zwany jest Wielką Wkrą. Dla kajaka dostępny od jeziora Dąbrowa Wielka przepływa przez 10 jezior i uchodzi do Drwęcy w Bratianie. Jest to szlak urozmaicony o charakterze nizinnym z krótkimi odcinkami o charakterze górskim. Brzegi na znacznych odcinkach zalesione.

Czytaj więcej


Pojezierze Brodnickie

Pojezierze Brodnickie

jest położone na prawym brzegu środkowego biegu rzeki Drwęcy między Nowym Miastem a Brodnicą na ok. 100 km do ujścia do Wisły. Jest to około sto ponad 1 ha jezior, położonych w lasach i odwadnianych przez dwie rzeki Skarlankę i Strugę Brodnicką. Na tym terenie w 1985 roku utworzono Brodnicki Park Krajobrazowy.

Czytaj więcej


Brynica

Brynica

to lewostronny dopływ Drwęcy. Wypływa w rejonie jezior Bryńskich, w pobliżu leśniczówki Bryńsk Szlachecki. Brynica jest osią hydrograficzną, a zarazem główną rzeką Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. Jest to lewobrzeżny dopływ Drwęcy o długości 23,1 km (18 km w granicach GLPK), powierzchnia dorzecza wynosi 290 km2.

Czytaj więcej


Gardęga

Gardęga

jest w górnej partii uregulowana, płynie prostymi odcinkami wśród pól, przez dwa jeziora, bez przeszkód; od Szembruka diametralnie inna niż dotąd, spływa w kierunku doliny Osy pogłębiającym się wąwozem; ma tu znaczny spadek.

Czytaj więcej


Iławka

Iławka

jest łatwa do pokonania i bardzo ciekawa pod względem przyrodniczym. 21,2 kilometrową trasę możemy przepłynąć w ciągu jednego dnia. Łączy j. Jeziorak z rzeką Drwęcą. Blisko szlaku wieś Ławice, miejsce urodzenia noblisty, Emila Behringa.

Czytaj więcej


Kanał Elbląski

Kanał Elbląski

to jeden z bardziej interesujących pod względem technicznym w skali światowej szlak wodny. Składa się z trzech odcinków zasadniczych o łącznej długości 129,8km oraz wielu odgałęzień bocznych, tzn. jezior i pływalnych odcinków rzek uchodzących do jeziora Drużno i Zalewu Wiślanego. Kanał zaprojektowany został przez holenderskiego inżyniera Georga Jakoba Steenkiego.

Czytaj więcej


Mień

Mień

płynie przez urozmaicone geomorfologicznie teren Pojezierza Dobrzyńskiego. Źródła Mieni biją w okolicy jeziora Likieckiego, na wysokości 137 m npm. W środkowym biegu Mień przepływa przez jeziora: Święte, Skępskie Małe i Skępskie Wielkie, dalej przez miasto Lipno gdzie rzeka przypomina bardziej sztuczny kanał, a w dolnym odcinku przez Kotlinę Toruńską.

Czytaj więcej


Osa

Osa

to nieuczęszczana przez kajakarzy rzeka płynąca przez tereny w większość pozbawione większych kompleksów leśnych, z uwagi na obfite zadrzewienie w bezpośrednim pobliżu sprawiająca miejscami wrażenie rzeki dzikiej i puszczańskiej; nie nadaje się dla osób rekreacyjnie traktujących kajakarstwo.

Czytaj więcej


Ruziec

Ruziec

to rzeka płynąca głęboką doliną przez pagórkowaty teren Pojezierza Dobrzyńskiego, w okolicach Zbójna tworzący charakterystyczny krajobraz drumlinowy, na który składają się liczne owalne, wydłużone, równoległe do siebie wzgórza pochodzenia polodowcowego. W pobliżu rzeki z reguły tereny rolnicze o rzadkiej zabudowie.

Czytaj więcej


Rypienica

Rypienica

jest lewobocznym dopływem Drwęcy o długości 34,4 km. Powierzchnia dorzecza wynosi 340 km2. Swój początek bierze w okolicach wsi Stępowo w powiecie rypińskim. W górnym biegu zlokalizowane są liczne młyny i małe elektrownie wodne. Rypienica zasilana jest szeregiem małych dopływów, ale w dużej mierze wodami podziemnymi.

Czytaj więcej


Skrwa Północna

Skrwa Północna

to prawobrzeżny dopływ Wisły o długości 114 km. Źródło w pobliżu wioski Płociczno. Przepływa przez Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie i Równinę Urszulewską. Dla  kajaka Skrwa dostępna jest od Jeziora Skrwilno. Spływ kajakowy Skrwą zajmuje ok. 4-5 dni. Na weekend polecamy najatrakcyjniejszy i najbardziej wymagający odcinek.

Czytaj więcej

Korsarz - Wszelkie prawa zastrzeżone © 2017

pl en ua