Ruziec

Krótka charakterystyka szlaku: rzeka płynąca głęboką doliną przez pagórkowaty teren Pojezierza Dobrzyńskiego, w okolicach Zbójna tworzący charakterystyczny krajobraz drumlinowy, na który składają się liczne owalne, wydłużone, równoległe do siebie wzgórza pochodzenia polodowcowego. W pobliżu rzeki z reguły tereny rolnicze o rzadkiej zabudowie. Woda czysta. Rzeka często uregulowana i wyprostowana, tylko niektóre odcinki zachowały naturalny meandrujący charakter. Przeszkodami na trasie oprócz pozostałości po młynach wodnych są niskie kładki i zwalone drzewa. Przy niskim stanie wody przeszkodę stanowią rośliny zarastające koryto rzeki i mielizny.

 


Położenie: Pojezierze Dobrzyńskie, dopływ Drwęcy
Odcinek dostępny dla kajaka: jezioro Żalskie / Ruziec (46 km)
Odcinek przepłynięty (data spływu): Wojnowo / Ruziec (marzec 2013)
Informacje o przepłyniętym odcinku:
Ilość dni płynięcia: 4 - 5 godzin
Trudność: ZWB
Uciążliwość: u 3
Malowniczość: **

 


Orientacyjny kilometraż - przeszkody i ciekawostki:


17,9 - Wojnowo, most na drodze prowadzącej ze Zbójna poniżej jeziora Ruduskiego, pod nim nieznaczne bystrze; rzeka ma szerokość 4 - 5 metrów
15,8 - Ruże, most, z prawej wieża kościoła
14,8 - Imbirkowo, betonowy dwuarkadkowy mostek, pod nim i tuż za nim czterostopniowy próg o wysokości ok. 2 m, krótka przenoska prawą stroną; próg ten można spłynąć krótką polietylenową jedynką prawą arkadą mostku; tuż za progiem betonowy most drogowy; w pewnej odległości od mostu z l. murowany budynek d. młyna
10,1 - Sitno (l), most drogowy
5,9 - Sokołowskie Rumunki, most; rzeka zaczyna meandrować, robi się ciekawsza, niesie bardziej bystro, na brzegach pojawia się las a w korycie zwalone drzewa
2,4 - Zaręba, pozostałości dawnego spiętrzenia, bystrze o przebiegu zbliżonym do litery S; zaraz za nim most drogowy, pod nim i za nim kolejne, delikatniejsze już bystrza
2,0 - Wygoda, most drogowy w pobliżu Golubia Dobrzynia
1,2 - Ruziec, most drogowy, za nim z p. dogodne miejsce do zakończenia spływu
0,0 » - ujście Ruźca do Drwęcy


Literatura: drukowanego opisu szlaku kajakowego brak; w Internecie opis na stronie www.kajak.org.pl
Organizator cyklicznych spływów kajakowych tym szlakiem: brak

Korsarz - Wszelkie prawa zastrzeżone © 2017

pl en ua