Wel

Wel jest lewobrzeżnym dopływem Drwęcy. Jego długość to 118 km. W źródłowym odcinku zwany jest Wielką Wkrą. Dla kajaka dostępny od jeziora Dąbrowa Wielka przepływa przez 10 jezior i uchodzi do Drwęcy w Bratianie. Jest to szlak urozmaicony o charakterze nizinnym z krótkimi odcinkami o charakterze górskim. Brzegi na znacznych odcinkach zalesione. Średnio spadek na szlaku wynosi około 0,9‰, jednakże na odcinkach przełomowych jest większy i sięga 3‰.
Szlak w górnym biegu - do jeziora Rumian i dolnym - od Chełst nieco trudny (ZWC - WW I), w środkowym łatwy (ZWB); jako całość dość uciążliwy (U3) z uwagi na przenoski przez stopnie wodne i zwalone drzewa oraz malowniczy (**).


Pełen spływ kajakowy trwa 3 - 4 dni; górny odcinek do jeziora Rumian dostępny jedynie przy wyższym od przeciętnego stanie wody, przy niskim konieczne długotrwałe holowanie.
102,8
Kolborno nad południową częścią jeziora Dąbrowa Wielka. Można zacząć spływ stąd albo ze wsi Samin w północnej części jeziora albo z Dąbrówna przy wypływie rzeki z jeziora.
99,4 - Dąbrówno, wypływ rzeki z jeziora. Pięćsetmetrowy odcinek rzeki łączy jezioro Dąbrowa Wielka i Mała. W Dąbrównie warto zobaczyć resztki zamku i murów obronnych oraz gotycki kościół.
96,9 - Wypływ rzeki z jeziora Dąbrowa Mała. Młyn, uciążliwa przenoska prawym brzegiem wokół ogrodzenia około 500 m. Na brzegach łąki. Można przenieść z lewej strony przez prywatną posesje
95,4 - Jezioro Pancerz, niewielki zbiornik wodny.
93,2 - Wądzyn, drewniany  most drogowy, pod nim bystrze. Zaczyna się bardzo malowniczy i nieco trudny odcinek (WW I, ***). Na brzegach las, w korycie bystrza i zwalone drzewa. Na prawym brzegu zabudowania, w lewo odejście kanału. Płynąć w prawo spływając z kamiennego progu. Wel płynie wąską i krętą bystrzyną o znacznym spadku przez olchowy las, tworząc progi na zwalonych pniach. Po krótkim spokojniejszym odcinku wśród łąk ponownie liczne bystrza i progi.
90,2 - Most na drodze Szczupliny - Grzybin. Łąki, rzeka uspokaja się. Las.
85,1 - Most na drodze Dąbrówno - Tuczki. Kilkaset metrów dalej rzeka wpływa do jeziora Rumian o wysokich, pagórkowatych brzegach z rzadkim zadrzewieniem.
83,8 - Wypływ rzeki z jeziora. Most. Brzegi podmokłe. Przeszkód brak.
80,0 - Jezioro Zarybinek, nad nim wieś Rybno.
79,2 - Wypływ rzeki z jeziora. Nurt nikły, szeroko. Na lewym brzegu wieś Tuczki. Mosty drogowy i kolejowy.
76,0 - Tuczki, młyn, przenoska lewą stroną. Krótkie bystrze, które niebawem przechodzi w staw.
74,0 - Grabacz, pole namiotowe i agroturystyka po prawej stronie brzegu (polecam) przed jazem (wysokość 3 metry), w lewo kanał na stawy rybne, przenosić kajaki wzdłuż płotu pstrągarni na rzekę. Dalej brzegi niedostępne, porośnięte podmokłym lasem, prąd słaby.
69,7 - Jezioro Tarczyńskie. Na półwyspie oddzielającym je od jeziora Grądy rezerwat przyrody "Ostrów Tarczyński".
67,6 - Przesmyk na jezioro Grądy.
64,3 - Koszelewki, wypływ rzeki z jeziora Grądy, pale po starym moście. Rzeka szeroka, prąd łagodny. Most drogowy, dalej krótkie jezioro Zakrocz. Odtąd koryto rzeki uregulowane, na brzegach laski i łąki. Mostki drogowe we wsiach Koty (pole namiotowe po prawej stronie koło Sołtysa), Jeleń i Bladowo.
51,7 - Podcibórz, most kolejowy, pod nim dość trudne bystrze z wysoką falą. Pod mostem drogowym kolejne bystrze.
50,1 - Cibórz, wieś na lewym brzegu. Próg przy nieczynnym młynie spływalny, agrotustyka – pole namiotowe. Jedno z najbardziej przyjaznych miejsc dla kajakarzy polecam. Mostek. Nurt żywszy.
47,3 - Olszewo, mostek drogowy, dawny młyn. Przepływamy obok budynku, brak śladów po spiętrzeniu. Nurt bystry, zwalone drzewa, brzegi wysokie, urwiste.
42,3 - Lidzbark, młyn, przenoska. Mosty drogowe i kolejowy. Warto zwiedzić gotycki kościół i pozostałości murów obronnych i dawnego zamku.
41,0 - Jezioro Lidzbarskie, którego przepływamy około 100 m odcinek prawym brzegiem. Można zabiwakować w Lidzbarku na plaży miejskiej na południowym brzegu albo w lasach nad jeziorem. Nad częścią zachodnią jeziora zwaną również jeziorem Lidzbarskim Małym rezerwat przyrody "Klonowo".
40,1 - Most na drodze z Lidzbarka do Brodnicy. Wel płynie jarem o zboczach porośniętych lasem grądowym. Brzegi suche, później niższe, podmokłe.
35,3 – Kurojady, elektrownia, przenoska lewą stroną ośrodek wypoczynkowy.
32,3 - Chełsty, most. Rzeka gwałtownie przyspiesza. Z mostem dawny młyn na prawym brzegu, w korycie rumowisko pali i głazów. Spławić kajaki lub przenieść prawą stroną naokoło młyna. Długie i kręte bystrze.
30,1 - Po spokojniejszym odcinku wśród łąk leśny przełom, tzw. Piekło. Znaczny spadek, bystrza, zwalone drzewa, głazy (WW I). Bardzo malowniczo (***).
28,5 - Straszewo, most drogowy, koniec piekiełka.
26,2 - Trzcin, elektrownia, przenoska przez groblę lewą stroną. Most drogowy. Nurt spokojny, na brzegach za pasem zarośli i drzew łąki. Mostek.
20,3 - Grodziczno, młyn. W prawo odchodzi stare  koryto Welu. Proponuje przenosić kajaki w lewo koło jazu na jeź. Fabryczne a później tzw. Bałwankę. Most drogowy, rozlewiska pozostałe po wydobywaniu kredy jeziornej i torfu. Na brzegach wikliny i szuwary.
18,1 - Jezioro Tylickie, zarastające.
16,5 - Wypływ z jeziora Tylickiego na prawym brzegu. Prąd słaby, liczne zwalone drzewa, brzegi strome.
15,3 - Połączenie ze starym korytem Welu, od Grodziczna około 7 km długości. Łąki, przybrzeżne drzewa. Most kolejowy, dalej drogowy.
11,7 - Kuligi, most drogowy.
7,5 - Jakubkowo, most drogowy. Na lewym brzegu studnia, możliwość biwakowania. Z rzadka podwodne głazy, przyspieszenia nurtu. Z prawej strony wieś Kaczek.
2,0 - Kaczek, elektrownia. Przenosić na rzekę w lewą stronę; przenosząc się na prawą odnogę należy jeszcze raz przenieść kajak przy jazie po zniszczonym młynie. Most drogowy.
0,0 » - Bratian, most drogowy, młyn - przenoska. Wel uchodzi do Drwęcy w jej 140 km

Korsarz - Wszelkie prawa zastrzeżone © 2017

pl en ua