Osa

Krótka charakterystyka szlaku: w przeciwieństwie do Drwęcy, Osa jest nieuczęszczana przez kajakarzy. Rzeka płynie przez tereny w większości pozbawione większych kompleksów leśnych, z uwagi na obfite zadrzewienie w bezpośrednim pobliżu sprawiająca miejscami wrażenie rzeki dzikiej i puszczańskiej; nie nadaje się dla osób rekreacyjnie traktujących kajakarstwo, bo przeszkód jest wiele; poniżej ujścia Lutryny przez kilka kilometrów bardzo brudna; od Słupskiego Młyna do ujścia Gardęgi rezerwat przyrody "Dolina Osy"


Położenie: Pojezierze Ilawskie, dopływ Wisły
Odcinek dostępny dla kajaka: jezioro Szymbarskie - Zakurzewo (112 km)
Odcinek przepłynięty (data spływu): Osówko - Zakurzewo (Osówko - Słupski Młyn sierpień 1999, Słupski Młyn - Zakurzewo sierpień 1998)
Informacje o przepłyniętym odcinku:
Ilość dni płynięcia: 3
Trudność: ZWC - ZWB
Uciążliwość: u 4-5
Malowniczość: **


Orientacyjny kilometraż - przeszkody i ciekawostki:


66,5 - Osówko, most drogowy; wikliny przerastające rzekę i zawały
60.03- most między Suminem a Partęczynami
60,0 - jez. Płowęż
58,5 - wypływ z jez. Płowęż, woda brudna
57,0 - Płowężek, most; bystrza i przemiały
51,5 - Buk, ceglany most kolejowy
50,0 - Karolewo, most drogowy; dziki, pierwotny w charakterze odcinek, z licznymi zawałami
45,0 - Mędrzyce, rozmyty jaz młyński; w korycie wikliny
41,5 - ujście Lutryny, prowadzącej ścieki z Jabłonowa Pomorskiego
33,5 - Słupski Młyn, most
32,0 - Słupski Młyn, przenoska; aż do Rogóźna piękne lasy na brzegach i dużo przeszkód
20,0 » - Rogóźno Zamek, most, ujście Gardęgi, na wzgórzu ruiny zamku krzyżackiego
16,5 - Dąbrówka Królewska, most
11,0 - Owczarki, młyn, w lewo odchodzi kanał Trynka, zbudowany przez Krzyżaków, doprowadzający wodę do Grudziądza, w obrębie miasta zabudowany; przenosić kajaki na rzekę w prawo; aż do ujścia Osa jest uregulowana, na trasie sześć sztucznych progów, spływalnych
5,0 - Świerkocin, most
0,7 - Zakurzewo, most
0,0 » - Ujście Osy do Wisły


Literatura: J. Kuran, St. Czajkowski, Kajakiem po Mazurach i Warmii, Warszawa 1960
Organizatorzy cyklicznych spływów tym szlakiem: brak

Korsarz - Wszelkie prawa zastrzeżone © 2017

pl en ua